ENGINE DOCTOR
ENGINE DOCTOR

ENGINE DOCTOR

Κωδικός: 1519067

Σφραγίζει τα δαχτυλίδια των εμβόλων, αυξάνει την συμπίεση και την πίεση λαδιού και αποκαθιστά την ισχύ και την επιτάχυνση στο όχημά σας.

 Συσκευασία: 24 x 444 ml